Raudondvario dvaro ansamblis

Vos devyniais  kilometrais nuo Kauno nutolęs, aukštutinėje Nevėžio terasoje įsikūręs Raudondvario dvaro architektūrinis ansamblis – rūmai ir kiti gyvenamieji  bei  ūkiniai pastatai, parkas. Kiekvieno lankytojo akį patrauks šalia rūmų pastatytos dvaro oficinos, oranžerija, arklidės, ledaunė.

XVI a.  pab. – XX a.  pr.  buvo kilmingųjų Dzievaltauskių, Kosakovskių, Radvilų, Vorlovskių, Zabielų ir Tiškevičių valdyta ir puoselėta rezidencija Lietuvoje.

Pasinaudojus ES fondų parama rūmų pastate įrengtos salės reprezentaciniams renginiams, koncertams, įvairioms iškilmėms, šventėms rengti, registruojamos santuokos.

Šiaurinėje pilies dalyje įkurtas Kauno rajono muziejus. Dvaro ledainėje įsikūrė Kauno rajono turizmo ir verslo  informacijos centras. Restauruotas dvaro žirgynas pritaikytas menų inkubatoriaus veikloms. Buvusioje oranžerijoje veikia restoranas.