Patraukli mokestinė politika

 

Kauno rajono savivaldybė nuolat skatina smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi.

Nuo 2013 m. dar palankesė mokesčių politika teigiamai veikia verslo aplinkos pokyčius Kauno rajone: gerėja investicinė aplinka, kuriamos naujos darbo vietos, mažėja nedarbingumo lygis.

 

Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas verslo ir turizmo plėtrai, Kauno rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymu (6 straipsnio 38 punktas) 2015-12-17 priėmė sprendimą TS-392 Dėl mokesčių lengvatų verslo subjektams .

Savivaldybė yra parengusi Kauno rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 2014–2020 m. programą: įkurtas Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondas (toliau - SVV fondas), kuris kasmet paskirsto paramą pareiškėjams iš Kauno rajono. 

2019 m. SVV fondas išdalins iki 45000 EUR paraiškas pateikusiems ir reikalavimus atitikusiems Kauno rajono verslo subjektams.

 

Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondo valdybos nuostatai

 

Apie galimybę gauti paramą verslui iš SVV fondo pakonsultuos

RASA ČIŽAUSKIENĖ

Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos sk. vyr. specialistė

(verslui, licencijoms, vartotojų teisėms): 

Tel. 8 37 305541, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt 

 

(informacija ruošiama)

Trumpai apie Kauno rajono SVV fondą:

 

Leidimai ir licencijos

 

Kauno rajonas taip pat išsiskiria itin žemais nekilnojamo turto mokesčiais, vienais mažiausių Kauno regione:

  • 0,3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės taikomas fiziniams asmenims, pelno nesiekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims ir žemės ūkio bendrovėms; smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus;
  • 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės – kitiems juridiniams asmenims;
  • 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės – patalpoms ir statiniams, kurie nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba apleisti ar neprižiūrimi.