Galerijos „Aukso pjūvis“ meno kūrinių kolekcijos paroda

Galerijos „Aukso pjūvis“ meno kūrinių kolekcijos paroda

Ekspozicijoje pristatomi didžiųjų Lietuvos dailininkų Adomo Galdiko (1893–1969), Prano Domšaičio (1880–1965), Eleonoros Ivoškaitės-Dilkienės (1918–2006), Antano Rūkštelės (1906–1990), Povilo Puzino (1907–1967), Česlovo Janušo (1907–1993), Vytauto Kasiulio (1918–1995), Filomenos Ušinskaitės (1921–2003), Stasio Jusionio (1927), Silvestro Džiaukšto (1928) ir Algirdo Pakeliūno (1938) tapybos darbai.

  • 11.09 - 12.02
  • Kauno rajono muziejus
  • Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.
  • Žemėlapis