Tautodailininko Antano Bernatonio tapytų langinių paroda „Ką pasakoja senosios langinės?“

Tautodailininko Antano Bernatonio tapytų langinių paroda „Ką pasakoja senosios langinės?“