Par projektu

 

 

Projekts Nr.474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers)

 

Visi projekta partneri atrodas pie skaistajām upēm: Koknese un Jaunjelgava Latvijā atrodas blakus Latvijas lielākajai upei Daugavai, bet Kauņas rajons atrodas blakus Lietuvas garākajai upei Nemunai. Abas upes senatnē bija nozīmīgi tirdzniecības ceļi.

Mūsdienās dabas resursu (upju) potenciāls nav pietiekami pielāgots tūrisma vajadzībām. Trūkst inovatīvu un mūsdienīgu veidu, kā parādīt upmalas pilsētu krāšņo vēsturisko pagātni, trūkst kopīgu kultūras pasākumu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, balstoties uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

Projekta aktivitātes piesaistīs tūristus trīs veidos: piedāvās apmeklēt jaunas vietas, aicināt jaunus tūristus uz jauniem apskates objektiem un pasākumiem esošajos un jaunos tūrisma rajonos, aicināt esošos tūristus atgriezties un pagarināt savu uzturēšanos.

 

Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

 

Projekta izmaksas ir 590 149,67 euro, no tām 501 627,21 euro (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

 

Projekta partneri:

  • Aizkraukles novada dome
  • Kauņas rajona pašvaldības administrācija
  • Kauņas rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs

 

Projektu līdzfinansē

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

www.latlit.eu