Individuali veikla

Individualią veiklą vykdyti galima dviem būdais: įsigijus verslo liudijimą arba pagal individualios veiklos pažymą.
 

Pagal verslo liudijimą galima verstis tik ribotu veiklų sąrašu. Veiklos vykdymo laikotarpis išduodamas 1 ar kelioms dienoms arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1 kalendorinių metų. Mokamas gyventojų pajamų mokestis (nuo 1 iki 35 Eur per metus), privalomojo sveikatos draudimo įmokos (9% nuo MMA kiekvieną mėnesį) ir valstybinio socialinio draudimo įmoka (50% nuo bazinės pensijos dydžio kiekvieną mėnesį). Pasinaudoję verslo liudijimų skaičiuokle galite sužinoti, kiek ir kokių mokesčių teks sumokėti verčiantis jūsų pasirinkta veikla. Apskaita yra itin paprasta: pildomas pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas. Klientams išrašomi pirkimo-pardavimo kvitai arba sąskaitos faktūros. Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo registruotis PVM mokėtoju. Daugiau informacijos

 

Išsiėmus individualios veiklos pažymą, galite vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą, išskyrus sąrašą veiklų, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys. Veiklos vykdymo laikotarpis nėra ribojamas. Mokamas gyventojų pajamų mokestis (5 % arba 15% (laisvųjų profesijų veiklai) nuo asmens gautų apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per metus), privalomojo sveikatos draudimo įmokos (9% nuo MMA kiekvieną mėnesį) ir valstybinio socialinio draudimo įmoka (28,5 % nuo pusės asmens gautų apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per metus). Apskaita yra itin paprasta: pildomas pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas. Klientams išrašomos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros arba duodamas kasos aparato kvitas. Registruotis PVM mokėtoju galima savanoriškai arba privalomai, jei viršijama 45 000 EUR riba per paskutinius 12 mėnesių už šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas arba kai iš ES įsigytų prekių vertė per kalendorinius metus yra didesnė kaip 14 000 EUR (neįskaitant PVM, sumokėto ES).

 

Daugiau informacijos apie individualios veiklos vykdymą galite gauti asmeninės konsultacijos metu ar el. p. info@kaunorajonas.lt