Vykdomi projektai

 

Projektas „Kauno marių ir Nemuno kilpų e-rinkodara“

Projekto tikslas – diegiant e-rinkodaros priemones didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą projekto įgyvendinimo savivaldybėse (Kaišiadorių, Birštono, Prienų, Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybėse).

Projekto įgyvendinimo metu bus įgyvendinamos šios e-rinkodaros priemonės: 1. Komunikacija socialiniuose tinkluose (SMM), 2. Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO), 3. Reklama Google paieškos sistemoje, 4. Reklama Google vaizdinės reklamos tinkle, 5. Reklama video tinkluose, 6. El. pašto rinkodara, 7. Mobilioji rinkodara, 8. Projekto interneto svetainė ir administravimas, 9. E-rinkodaros turinio kūrimas.

Projekto metu diegiamomis e-rinkodaros priemonėmis bus siekiama didinti atvykstančių turistų skaičių, mažinti turizmo sezoniškumą, didinti kultūros ir gamtos objektų žinomumą.

Projektas įgyvendinamo laikotarpis – 2016–2018 m.

Pareiškėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Partneriai: VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Birštono turizmo informacijos centras, VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Prienų rajono savivaldybės administracija, Kauno miesto savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projekto vertė – 244 265,60 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 207 625,76 Eur.

***

Projektas „Nemuno kelias“

Projekto tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių  projekte dalyvaujančių savivaldybių teritorijose, lankomumą ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis.

Projekto uždavinys – pasitelkiant šiuolaikines e-rinkodaros priemones pristatyti Jurbarko r., Kauno r., Kauno m. ir Šakių r. pasirinktus kultūros ir gamtos paveldo objektus, didinti šių kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą.

Projekto metu planuojama viešinti 44 kultūros ir gamtos paveldo objektus. Bus sukurtas pristatomasis regiono internetinis tinklalapis ir interneto nereikalaujanti mobili virtualaus audio gido aplikacija su navigacija, pritaikyta naudotis lietuvių ir 4 užsienio kalbomis: anglų, rusų, vokiečių, latvių.

Planuojami pasiekti rezultatai: padidintas kultūros ir gamtos paveldų objektų žinomumas, aktualumas, lankomumas, visuomenė bus labiau informuota apie ją supančią aplinką, padidintas šalies turizmo konkurencingumas, pritraukta daugiau vietos ir užsienio turistų. Taip pat bus labiau ištirta ir atskleista kultūros ir gamtos paveldo objekto reikšmė, nauda visuomenei ir valstybei. Bus padidintas visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas ir aktyvumas, labiau tenkinami gyventojų kultūriniai ir rekreaciniai poreikiai.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegiamos šios e-rinkodaros priemonės: 1. Turinio rinkodara, 2. Mobili rinkodara, 3. Internetinės svetainės kūrimas ir administravimas, 4. Reklama paieškos sistemose (SEA), 5. Reklama internetiniuose portaluose, 6. Socialinė komunikacija.

Projektas įgyvendinamo laikotarpis – 2016–2019 m.

Pareiškėjas – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Partneriai: VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras ir Kauno miesto savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projekto vertė – 282 822,90 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 240 399,47 Eur.

***

Projektas „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“

Projekto tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių  projekte dalyvaujančių savivaldybių teritorijose, lankomumą ir žinomumą e-rinkodaros priemonėmis.

Projekto uždavinys – pasitelkiant šiuolaikines e-rinkodaros priemones pristatyti Kauno miesto, Kauno rajono, Plungės rajono, Klaipėdos miesto ir rajono pasirinktus gynybos ir gamtos paveldo objektus, didinti šių objektų lankomumą ir žinomumą. Projekto unikalumas – siejamas su dualistiniu principu apjungiamų priešingybių (gynybinio paveldo ir gamtos paveldo) viešinimu.

Buvusių karinių objektų – pilių, fortų – lankymas tradiciškai yra viena populiariausių turizmo rūšių visame pasaulyje. Lietuva gali pasigirti plataus spektro gynybinio pobūdžio objektų palikimu, turinčiu didelį turistinį potencialą, kuris iki šiol nėra pilnai išnaudojamas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama viešinti 42 kultūros ir gamtos paveldo objektus. Tikslui pasiekti bus kuriamos šios e-rinkodaros priemonės, padėsiančios susipažinti su unikaliais Lietuvos miestų gynybinio ir gamtos paveldo objektais ir jų maršrutu: 1.  Internetinės svetainės kūrimas ir administravimas, 2. Mobilioji rinkodara, 3. Turinio rinkodara, 4. Reklama internetiniuose portaluose, 5. Reklama paieškos sistemose (SEA), 6. Rinkodara socialiniuose tinkluose, 7. Video reklamos internete darbai.

Projektas įgyvendinamo laikotarpis – 2016–2018 m.

Pareiškėjas – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Partneriai: VšĮ Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Plungės rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projekto vertė – 223 842,72 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 190 266,31 Eur.