Juridinio asmens steigimas

Jeigu Jums netinka individualios veiklos apribojimai ir nutarėte steigti įmonę, pirmiausia nuspręskite, kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.

 

Individuali įmonė tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas – siekti pelno savo pasirinkimu vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. Paprasta steigimo procedūra, veiklos pradžiai pakanka nedidelio kapitalo, visas uždirbtas pelnas priklauso savininkui. Mokėtini mokesčiai: pelno mokestis – 5 arba 15%, pridėtinės vertės mokestis – 0,5, 9 arba 21%, nuo darbo užmokesčio mokami mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis – 15%, privalomojo sveikatos draudimo įmokos – 3 ir 6%, valstybinio socialinio draudimo įmokos 27.98% ir 3%, įmokos į Garantinį fondą – 0.2%).  Steigti ir registruoti IĮ galima čia.

 

Uždaroji akcinė bendrovė tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas siekti pelno savo pasirinkimu vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. UAB kreditoriams atsako tik įmonės turtu, yra galimybė dalį nepaskirstyto pelno gauti dividendais. Mokėtini mokesčiai: pelno mokestis – 5 arba 15%, pridėtinės vertės mokestis – 0,5, 9 arba 21%, nuo darbo užmokesčio mokami mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis – 15%, privalomojo sveikatos draudimo įmokos – 3 ir 6%, valstybinio socialinio draudimo įmokos 27.98% ir 3%, įmokos į Garantinį fondą – 0.2%). Steigti ir registruoti UAB galima čia.

 

Akcinė bendrovė tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. AB kreditoriams atsako tik įmonės turtu, yra galimybė dalį nepaskirstyto pelno gauti dividendais, didesnio kapitalo tikimybė lemia verslo plėtros perspektyvas bei galimybę derėtis su bankais dėl palankesnių verslo finansavimo sąlygų. Mokėtini mokesčiai: pelno mokestis – 5 arba 15%, pridėtinės vertės mokestis – 0,5, 9 arba 21%, nuo darbo užmokesčio mokami mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis – 15%, privalomojo sveikatos draudimo įmokos – 3 ir 6%, valstybinio socialinio draudimo įmokos 27.98% ir 3%, įmokos į Garantinį fondą – 0.2%. Steigti ir registruoti AB galima čia.

 

Mažoji bendrija tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas – siekti pelno savo pasirinkimu vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. MB tai nauja, smulkiajam ir vidutiniam verslui skirta teisinė verslo forma. Mažesnės steigimo išlaidos, nėra minimalaus kapitalo reikalavimo, neprivaloma atidaryti kaupiamosios sąskaitos, yra galimybė steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais MB dokumentais, paprastesni apskaitos reikalavimai. Mokėtini mokesčiai: pelno mokestis – 5 arba 15%, pridėtinės vertės mokestis – 0,5, 9 arba 21%, nuo darbo užmokesčio mokami mokesčiai (gyventojų pajamų mokestis – 15%, privalomojo sveikatos draudimo įmokos – 3 ir 6%, valstybinio socialinio draudimo įmokos 27.98% ir 3%, įmokos į Garantinį fondą – 0.2%. Steigti ir registruoti MB galima čia.

Primename, jog Kauno rajone įmonėms taikomos mokestinės lengvatos. Daugiau informacijos apie įmonių teisines formas bei lengvatas galite gauti asmeninės konsultacijos metu ar el. p. info@kaunorajonas.lt