Juridinio asmens steigimas

 

Turintys didesnių ambicijų nei vykdyti individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą, gali rinktis steigti juridinį asmenį. 

Kokios teisinės formos įmonę steigti?

 

"Noriu kurti verslą vienas!"

Individuali įmonė

Individualią įmonę rekomenduojama steigti asmenims, kurie nori dirbti individualiai arba vadovauti mažiems kolektyvams, ir kurie turi nedidelį pradinį kapitalą.

Trumpai apie IĮ

Plačiau apie IĮ

 

 

LT Individualių įmonių įstatymas

LR Civilinis kodeksas

LR Finansinės apskaitos įstatymas


 

"Norime kurti smulkų šeimos verslą!"

Mažoji bendrija

Mažoji bendrija steigiama smulkiam verslui vystyti, ypatingai - šeimos verslui, kur nariai veikia remdamiesi tarpusavio pasitikėjimu.

Trumpai apie MB

Plačiau apie MB

 

 

LR Mažųjų bendrijų įstatymas

LR Civilinis kodeksas

LR Finansinės apskaitos įstatymas


 

"Aš ir partneriai norime kurti pelningą verslą su galimybe ateityje plėstis!"

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždarąją akcinę bendrovę verta steigti, nes ši teisinė forma leidžia uždirbti didesnį pelną, įvairiais būdais perleisti turimas akcija ir išleisti naujų, o nepasisekus verslui - išsaugoti asmeninį turtą.

Trumpai apie UAB

Plačiau apie UAB

 

 

LR Akcinių bendrovių įstatymas

LR Civilinis kodeksas

LR Finansinės apskaitos įstatymas


 

"Noriu vykdyti visuomenei naudingą veiklą nesiekiant asmeninio pelno!"

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga steigiama su tikslu tenkinti viešuosius interesus vykdant kultūrinę, švietimo, mokymo ir mokslinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos  teikimo ar kitokią visuomeninę naudingą veiklą.

Trumpai apie VšĮ

Plačiau apie VšĮ

 

 

LR Viešųjų įstaigų įstatymas

LR Civilinis kodeksas

LR Finansinės apskaitos įstatymas


 

"Norime atstovauti grupės narių interesams!"

Asociacija

Asociaciją rekomenduojama steigti vienodų interesų asmenų grupei su tikslu atstovauti konfliktuose su valstybinėmis įstaigomis, bendradarbiauti su užsienyje veikiančiomis panašaus tipo organizacijomis.

Trumpai apie Asoc.

Plačiau apie Asoc.

 

 

LR Asociacijų įstatymas

LR Civilinis kodeksas

LR Finansinės apskaitos įstatymas


 

Juridinių asmenų palyginimas

  Individuali įmonė - IĮ  Mažoji bendrija - MB Uždaroji akcinė bendrovė - UAB Viešoji įstaiga - VšĮ Asociacija - Asoc.
Dalyvių skaičius 1 savininkas (fizinis asmuo) 1-10 narių (fizinių asmenų) 1-249 akcininkai 1 savininkas arba dalininkai (neribojamas sk.) Nuo 3 steigėjų
Minimalus įstatinis kapitalas Nėra Piniginiai ir materialūs narių įnašai (nenustatyta) 2500 EUR Neapibrėžtas Steigėjų piniginiai ir ne piniginiai įsipareigojimai numatomi steigimo sutartyje ar akte
Atsakomybė Neribota civilinė (savininkas atsako visu savo nuosavu turtu) Ribota civilinė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) Ribota civilinė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) Ribota civilinė (įmonė atsako tik savo  turimu turtu) Ribota civilinė (asoc. atsako tik steigėjų suneštu turtu)
Sprendimų priėmimų principas Sprendimus priima savininkas 1 narys - 1 balsas (nebent nuostatuose nurodyta kitaip) Visuotiniame akcininkų susirinkime 1 akcija - vienas balsas, jeigu balsavimo teisę suteikiančios akcijos vienodos nominalios vertės Dalininkų susirinkime 1 dalininkas - 1 balsas Visuotiniame narių susirinkime 1 narys - 1 balsas (nebent įstatuose nurodyta kitaip)
Apskaita Neprivalomas buhalteris Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti MB nariai pagal 38 VAS)

Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone

Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterine apskaitą vykdančia įmone Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone