Kauno rajono statistika

 

KAUNO RAJONO AUGIMAS STATISTIKOJE

 

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje, vnt.

2022 m. 3605
2021 m. 3324
2020 m. 3194
2019 m. 2996
2018 m. 2830
2017 m. 2709

 

Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje, vnt.

2022 m. 7307
2021 m. 6899
2020 m. 6424
2019 m. 5996
2018 m. 5616

 

Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje

2022 m. 28450
2021 m. 27814
2020 m. 27000
2019 m. 24990
2018 m. 24512
2017 m. 23113

 

Darbuotojų skaičius veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse metų pradžioje

2022 m. 23063
2021 m. 23262
2020 m. 23057
2019 m. 21655
2018 m. 21261
2017 m. 20225

 

Per metus išregistruota mažų ir vidutinių įmonių

2021 m. 175
2020 m. 65
2019 m. 97
2018 m. 92
2017 m. 101
2016 m. 348

 

Per metus įregistruota mažų ir vidutinių įmonių

2021 m. 536
2020 m. 475
2019 m. 404
2018 m. 374
2017 m. 307

 

Veikiančių įmonių skaičius metų pradžioje

2022 m. 3103
2021 m. 2831
2020 m. 2718
2019 m. 2524
2018 m. 2352

 

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje

2022 m. 3092
2021 m. 2822
2020 m. 2710
2019 m. 2517
2018 m. 2345

 

Savarankiškai dirbančių fizinių asmenų (be ūkininkų) ir savininkų skaičius

2019 m. 7308
2018 m. 7091
2017 m. 6423
2016 m. 4997
2015 m. 5426

 

GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS IR NEDARBAS

Užimti gyventojai, tūkst.

2021 m. 51,0
2020 m. 49,2
2019 m. 47,9
2018 m. 45,3
2017 m. 40,3
2016 m. 40,7

 

Registruoti bedarbiai, tūkst. (Užimtumo tarnybos duomenys)

2019 m. 4,7
2018 m. 4,4
2017 m. 3,8
2016 m. 4,6

 

Darbuotojų skaičius, (sąlyginis)

Ketvirtis Šalies ūkis su IĮ Šalies ūkis be IĮ
2022K1 29720 29392
2021K4 29731 29358
2021K3 29882 29505
2021K2 29298 28933
2021K1 28746 28383
2020K2 25999 25680
2020K1 27146 26786
2019K4 26010 25645
2019K3 25905 25542
2019K2 25815 25453
2019K1 24730 24381
2018K4 25891 25516
2018K3 25897 25521
2018K2 25770 25384
2018K1 25143 24768

 

TURIZMAS

Apgyvendinimo įstaigų skaičius

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2021 m. 46
2020 m. 65
2019 m. 64
2018 m. 38
2017 m. 56
2016 m. 76

 

Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2019 m. 1301
2018 m. 1398
2017 m. 1207
2016 m. 964

 

Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2021 m. 293
2020 m. 523
2019 m. 438
2018 m. 311
2017 m. 338
2016 m. 214

 

Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2019 m. 28910
2018 m. 25828
2017 m. 15455
2016 m. 7646

 

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro lankytojai

  Visi lankytojai Lietuvos gyv. Užsieniečiai
2019K4 6115 5594 521
2019K3 16425 15054 1371
2019K2 6129 5435 694
2019K1 1605 1513 92
2018K4 5904 5400 504
2018K3 15968 14600 1368
2018K2 5961 5287 674
2018K1 1576 1495 81

 

STATYBA

Baigtų statyti būstų skaičius, vnt.

2021 m. 1193
2020 m. 1050
2019 m. 1301
2018 m. 1398
2017 m. 1207
2016 m. 964

 

Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius

2021 m. 40
2020 m. 44
2019 m. 41
2018 m. 40
2017 m. 62
2016 m. 20

 

TRANSPORTAS IR RYŠIAI

Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km

2020 m. 2304
2019 m. 2299
2018 m. 2299
2017 m. 2388
2016 m. 2388
2015 m. 2387

Apie automobilių kelius detaliau...

  2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.
Kelių su danga ilgis, km 2049 2041 1977 2073 2066 2065
Kelių su patobulinta danga ilgis, km 1043 1013 977 964 949 937
Žvyro kelių ilgis, km 1006 1028 999 1109 1117 1128
Grunto kelių ilgis, km 255 257 323 315 322 322

 

Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km

2020 m. 70,7
2019 m. 67,0
2018 m. 58,5
2017 m. 58,5
2016 m. 58,5
2015 m. 55,3

 

ŪKIS IR FINANSAI

Sumokėti ir į savivaldybės biudžetą įskaityti mokesčiai, tūkst. EUR 

2021K4 23716
2021K3 17984
2021K2 18496
2021K1 14737
2020K4 19668
2020K3 14758
2020K2 14205
2020K1 12525
2019K4 16627
2019K3 12778
2019K2 13890
2019K1 9494
2018K4 14528
2018K3 11009
2018K2 11691
2018K1 9248

 

Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pab., mln. EUR

2020 m. 400,15
2019 m. 274,30
2018 m. 197,55
2017 m. 140,68
2016 m. 135,38

 

Kauno r. savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. EUR

  2021 m. 2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m.
Bendros valstybės paslaugos 26440,4 18020,2 25826,8 17262,0 12457,6
Gynyba 63,0 47,0 44,4 41,2 44,8
Viešoji tvarka ir visuom. apsauga 1048,3 940,5 791,3 755,6 694,8
Ekonomika 12998,4 17053,7 9392,9 9239,2 8280,3
Aplinkos apsauga 6290,2 4712,3 1935,9 1974,6 1489,3
Būstas ir komunalinis ūkis 3128,0 2733,0 2230,1 1941,3 2083,1
Sveikatos apsauga 1541,0 1145,7 968,7 440,8 404,9
Polisis, kultūra ir religija 7035,7 5945,8 4710,0 4076,2 3202,3
Švietimas 58026,6 49857,9 41270,9 36667,4 34323,9
Socialinė apsauga 10574,1 8580,0 7962,9 7345,8 6158,4
Finans. turto įsigijom išlaidos 0,0 0,1 0,00 0,0 0,1
IŠ VISO: 127145,7 109036,2 95133,9 79744,1 69139,5

 

Kauno r. savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. EUR

  2021 m. 2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m.
Mokesčiai 71486,9 58822,9 52560,2 46311,8 37882,2
Gyventojų pajamų mokestis 68218,5 56118,5 49922,0 43782,5 35569,6
Turto mokesčiai 3011,0 2506,5 2460,7 2328,5 1908,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai 257,4 197,9 177,5 200,8 403,7
Dotacijos 50105,3 42740,0 38039,1 29249,8 27545,5
Kitos pajamos 9604,9 5135,8 3583,9 3246,5 2740,5