Kauno rajono statistika

 

KAUNO RAJONO AUGIMAS STATISTIKOJE

 

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje, vnt.

2021 m. 3324
2020 m. 3194
2019 m. 2996
2018 m. 2830
2017 m. 2709

 

Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje, vnt.

2021 m. 6899
2020 m. 6424
2019 m. 5996
2018 m. 5616

 

Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje

2021 m. 27814
2020 m. 27000
2019 m. 24990
2018 m. 24512
2017 m. 23113

 

Darbuotojų skaičius veikiančiose mažose ir vidutinėse įmonėse metų pradžioje

2021 m. 23262
2020 m. 23057
2019 m. 21655
2018 m. 21261
2017 m. 20225

 

Per metus išregistruota mažų ir vidutinių įmonių

2020 m. 65
2019 m. 97
2018 m. 92
2017 m. 101
2016 m. 348

 

GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS IR NEDARBAS

Užimti gyventojai, tūkst.

2019 m. 47,9
2018 m. 45,3
2017 m. 40,3
2016 m. 40,7

 

Registruoti bedarbiai, tūkst. (Užimtumo tarnybos duomenys)

2019 m. 4,7
2018 m. 4,4
2017 m. 3,8
2016 m. 4,6

 

DARBO UŽMOKESTIS IR DARBO SĄNAUDOS

Darbo užmokestis Bruto (mėnesinis), EUR

2019 m. 1236,2
2018 m. 861,2
2017 m. 785,8
2016 m. 725,5

 

Darbuotojų skaičius (dirbę visą ir ne visą darbo laiką)

2019 m. 30551
2018 m. 30727
2017 m. 29305
2016 m. 27751

 

Darbuotojų skaičius, (sąlyginis)

Ketvirtis Šalies ūkis su IĮ Šalies ūkis be IĮ
2020K2 25999 25680
2020K1 27146 26786
2019K4 26010 25645
2019K3 25905 25542
2019K2 25815 25453
2019K1 24730 24381
2018K4 25891 25516
2018K3 25897 25521
2018K2 25770 25384
2018K1 25143 24768

 

TURIZMAS

Apgyvendinimo įstaigų skaičius

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2019 m. 64
2018 m. 38
2017 m. 56
2016 m. 76

 

Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2019 m. 1301
2018 m. 1398
2017 m. 1207
2016 m. 964

 

Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2019 m. 438
2018 m. 311
2017 m. 338
2016 m. 214

 

Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose

(viešbučiai ir panašios laikinos buveinės; poilsiautojų ir kitas trumpalaikis apgyvendinimas; poilsinės transporto priemonės, priekabų aikštelės ir stovyklavietės)

2019 m. 28910
2018 m. 25828
2017 m. 15455
2016 m. 7646

 

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro lankytojai

  Visi lankytojai Lietuvos gyv. Užsieniečiai
2019K4 6115 5594 521
2019K3 16425 15054 1371
2019K2 6129 5435 694
2019K1 1605 1513 92
2018K4 5904 5400 504
2018K3 15968 14600 1368
2018K2 5961 5287 674
2018K1 1576 1495 81

 

STATYBA

Baigtų statyti būstų skaičius, vnt.

2020 m. 1050
2019 m. 1301
2018 m. 1398
2017 m. 1207
2016 m. 964

 

Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius

2020 m. 38
2019 m. 41
2018 m. 40
2017 m. 62
2016 m. 20

 

TRANSPORTAS IR RYŠIAI

Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km

2019 m. 2299
2018 m. 2299
2017 m. 2388
2016 m. 2388
2015 m. 2387

Apie automobilių kelius detaliau...

  2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.
Kelių su danga ilgis, km 2041 1977 2073 2066 2065
Kelių su patobulinta danga ilgis, km 1013 977 964 949 937
Žvyro kelių ilgis, km 1028 999 1109 1117 1128
Grunto kelių ilgis, km 257 323 315 322 322

 

Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km

2019 m. 67,0
2018 m. 58,5
2017 m. 58,5
2016 m. 58,5
2015 m. 55,3

 

Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000-ui gyventojų

2019 m. 521
2018 m. 486
2017 m. 470
2016 m. 452

 

ŪKIS IR FINANSAI

Sumokėti ir į savivaldybės biudžetą įskaityti mokesčiai, tūkst. EUR 

2020K1 12525
2019K4 16627
2019K3 12778
2019K2 13890
2019K1 9494
2018K4 14528
2018K3 11009
2018K2 11691
2018K1 9248

 

Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pab., mln. EUR

2019 m.  
2018 m. 197,55
2017 m. 140,68
2016 m. 135,38

 

Kauno r. savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. EUR

  2019 m. 2018 m. 2017 m.
Bendros valstybės paslaugos 25826,8 17262,0 12457,6
Gynyba 44,4 41,2 44,8
Viešoji tvarka ir visuom. apsauga 791,3 755,6 694,8
Ekonomika 9392,9 9239,2 8280,3
Aplinkos apsauga 1935,9 1974,6 1489,3
Būstas ir komunalinis ūkis 2230,1 1941,3 2083,1
Sveikatos apsauga 968,7 440,8 404,9
Polisis, kultūra ir religija 4710,0 4076,2 3202,3
Švietimas 41270,9 36667,4 34323,9
Socialinė apsauga 7962,9 7345,8 6158,4
Finans. turto įsigijom išlaidos 0,00 0,0 0,1
IŠ VISO: 95133,9 79744,1 69139,5

 

Kauno r. savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. EUR

  2019 m. 2018 m. 2017 m.
Mokesčiai 52560,2 46311,8 37882,2
Gyventojų pajamų mokestis 49922,0 43782,5 35569,6
Turto mokesčiai 2460,7 2328,5 1908,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai 177,5 200,8 403,7
Dotacijos 38039,1 29249,8 27545,5
Kitos pajamos 3583,9 3246,5 2740,5
Sandoriai dėl mat. ir nemat. turto 105,1 106,2 122,7
IŠ VISO: 94288,3 78879,8 68290,9

 

KAUNO RAJONO GYVENTOJAI IR SOCIALINĖ STATISTIKA

Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje

2020 m 96423
2019 m. 95120
2018 m. 92644
2017 m. 91073

 

Gimusiųjų skaičius metų pabaigoje

2019 m. 1147
2018 m. 1185
2017 m. 980
2016 m. 1021

 

Mirusiųjų skaičius metų pabaigoje

2019 m. 934
2018 m. 951
2017 m. 993
2016 m. 995

 

TARPTAUTINĖ IR VIDAUS MIGRACIJA

Atvykusieji ir imigrantai

2019 m. 6392
2018 m. 6246
2017 m. 5601
2016 m. 5305

 

Išvykusieji ir emigrantai

2019 m. 5302
2018 m. 4004
2017 m. 4017
2016 m. 3774


 

ŠVIETIMAS IR GYVENTOJŲ IŠSILAVINIMAS

Parengtų specialistų universitetuose skaičius

2019 m. 789
2018 m. 863
2017 m. 686
2016 m. 662

 

Parengtų specialistų kolegijose skaičius

2019 m. 154
2018 m. 187
2017 m. 192
2016 m. 198

 

Parengtų specialistų profesinio mokymo įstaigose skaičius

2019 m. 284
2018 m. 252
2017 m. 231
2016 m. 275

 

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius

2019-2020 m. 31
2018-2019 m. 30
2017-2018 m. 30
2016-2017 m. 30

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius

2019-2020 m. 9446
2018-2019 m. 9256
2017-2018 m. 9154
2016-2017 m. 9032

 

Ikimokyklinio ugdy