Kauno rajono statistika

 

KAUNO RAJONO AUGIMAS STATISTIKOJE

 

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje, vnt.

2019 m. 2996
2018 m. 2830
2017 m. 2709

 

Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje, vnt.

2019 m. 5996
2018 m. 5616

 

GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS IR NEDARBAS

Užimti gyventojai, tūkst.

2018 m. 45,3
2017 m. 40,3
2016 m. 40,7

 

Registruoti bedarbiai, tūkst. (Užimtumo tarnybos duomenys)

2018 m. 4,4
2017 m. 3,8
2016 m. 4,6

 

DARBO UŽMOKESTIS IR DARBO SĄNAUDOS

Darbo užmokestis Bruto (mėnesinis), EUR

2018 m. 861,2
2017 m. 785,8
2016 m. 725,5

 

Darbuotojų skaičius (dirbę visą ir ne visą darbo laiką)

2018 m. 30727
2017 m. 29305
2016 m. 27751

 

Darbuotojų skaičius, (sąlyginis)

Ketvirtis Šalies ūkis su IĮ Šalies ūkis be IĮ
2019K1 24730 24381
2018K4 25891 25516
2018K3 25897 25521
2018K2 25770 25384
2018K1 25143 24768

 

STATYBA

Baigtų statyti gyvenamųjų būstų skaičius, vnt.

2018 m. 1406
2017 m. 1207
2016 m. 964

 

Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius

2018 m. 41
2017 m. 61
2016 m. 19

 

TRANSPORTAS IR RYŠIAI

Automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km

2017 m. 2388
2016 m. 2388
2015 m. 2387

Apie automobilių kelius detaliau...

  2017 m. 2016 m. 2015 m.
Kelių su danga ilgis, km 2073 2066 2065
Kelių su patobulinta danga ilgis, km 964 949 937
Žvyro kelių ilgis, km 1109 1117 1128
Grunto kelių ilgis, km 315 322 322

 

Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km

2017 m. 58,5
2016 m. 58,5
2015 m. 55,3

 

Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000-ui gyventojų

2018 m. 486
2017 m. 470
2016 m. 452

 

ŪKIS IR FINANSAI

Į savivaldybės biudžetą įskaityti mokesčiai, tūkst. EUR 

2019K1 9494
2018K4 14528
2018K3 11009
2018K2 11691
2018K1 9248

 

Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pab., mln. EUR

2017 m. 140,68
2016 m. 135,38

 

Kauno r. savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. EUR

  2018 m. 2017 m.
Bendros valstybės paslaugos 17262,0 12457,6
Gynyba 41,2 44,8
Viešoji tvarka ir visuom. apsauga 755,6 694,8
Ekonomika 9239,2 8280,3
Aplinkos apsauga 1974,6 1489,3
Būstas ir komunalinis ūkis 1941,3 2083,1
Sveikatos apsauga 440,8 404,9
Polisis, kultūra ir religija 4076,2 3202,3
Švietimas 36667,4 34323,9
Socialinė apsauga 7345,8 6158,4
Finans. turto įsigijom išlaidos 0,0 0,1
IŠ VISO: 79744,1 69139,5

 

Kauno r. savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. EUR

  2018 m. 2017 m.
Mokesčiai 46311,8 37882,2
Gyventojų pajamų mokestis 43782,5 35569,6
Turto mokesčiai 2328,5 1908,9
Prekių ir paslaugų mokesčiai 200,8 403,7
Dotacijos 29249,8 27545,5
Kitos pajamos 3246,5 2740,5
Sandoriai dėl mat. ir nemat. turto 106,2 122,7
IŠ VISO: 78879,8 68290,9

 

KAUNO RAJONO GYVENTOJAI IR SOCIALINĖ STATISTIKA

Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje

2019 m. 95120
2018 m. 92644
2017 m. 91073

 

Gimusiųjų skaičius metų pabaigoje

2018 m. 1185
2017 m. 980
2016 m. 1021

 

Mirusiųjų skaičius metų pabaigoje

2018 m. 951
2017 m. 993
2016 m. 995

 

TARPTAUTINĖ IR VIDAUS MIGRACIJA

Atvykusieji ir imigrantai

2018 m. 6246
2017 m. 5601
2016 m. 5305

 

Išvykusieji ir emigrantai

2018 m. 4004
2017 m. 4017
2016 m. 3774


 

ŠVIETIMAS IR GYVENTOJŲ IŠSILAVINIMAS

Parengtų specialistų universitetuose skaičius

2018 m. 863
2017 m. 686
2016 m. 662

 

Parengtų specialistų kolegijose skaičius

2018 m. 187
2017 m. 192
2016 m. 198

 

Parengtų specialistų profesinio mokymo įstaigose skaičius

2018 m. 252
2017 m. 231
2016 m. 275

 

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius

2018-2019 m. 30
2017-2018 m. 30
2016-2017 m. 30

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius

2018-2019 m. 9256
2017-2018 m. 9154
2016-2017 m. 9032

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius

2018 m. 26
2017 m. 27
2016 m. 26

 

Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas

2018 m. 108
2017 m. 105
2016 m. 107

 

Šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamentas