Parama ir lengvatos verslui

 

Kauno rajono savivaldybė nuolat skatina smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi.

Nuo 2013 m. dar palankesė mokesčių politika teigiamai veikia verslo aplinkos pokyčius Kauno rajone: gerėja investicinė aplinka, kuriamos naujos darbo vietos, mažėja nedarbingumo lygis.

Kauno rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondas (toliau - SVV fondas) kasmet paskirsto paramą pareiškėjams iš Kauno rajono. 

2023 m. - 22 161,71 Eur

2022 m. - 52 000 Eur

2021 m. - 40 403 Eur

 

Kaip gauti SVV paramą savo verslui?

Mokesčių lengvatos Kauno rajono verslininkams

 

Kilo klausimų dėl Jūsų verslo plėtros?

 

Susisiekite su Rasa Čižauskiene 

 

Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos sk. vyr. specialiste (verslui, licencijoms, vartotojų teisėms) 

 

Tel. (8 614) 07 865, el. p. rasa.cizauskiene@krs.lt