Patraukli mokestinė politika

Verslininkus kurtis Kauno rajone skatina čia vykdoma palanki mokesčių politika. Naujai įkurtoms įmonėms bei įmonėms, įdarbinusios daugiau kaip 50% Kauno rajone gyvenamąją vietą deklaravusių darbuotojų, trejus metus visur netaikomi žemės ir valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčiai.

Savivaldybė taip pat yra parengusi Kauno rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 2014–2020 m. programą. Įkurtas Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo fondas kasmet išdalinantis daugiau nei 14 000 eurų verslo subjektams.

Kauno rajonas taip pat išsiskiria itin žemais nekilnojamo turto mokesčiais, vienais mažiausių Kauno regione:

  • 0,3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės taikomas fiziniams asmenims, pelno nesiekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims ir žemės ūkio bendrovėms; smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus;
  • 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės – kitiems juridiniams asmenims;
  • 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės – patalpoms ir statiniams, kurie nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba apleisti ar neprižiūrimi.