Privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų apsaugą

VšĮ  „Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis įstaigos asmens duomenų tvarkymo instrukcija ir privatumo politika.

 

Asmuo turi teisę:

Prašyti suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);

Prašyti ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

Prašyti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą („teisė sustabdyti“);

Nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi asmens duomenys („teisė nesutikti“);

Prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą („teisė apriboti“);

Prašyti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).

 

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

 

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali kreiptis į VšĮ  „Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras“ bet kuriuo patogiu būdu:

Raštu – Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas.

El. paštu: info@kaunorajonas.lt

Tel. Nr. +370 37 548118

VšĮ „Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

 

VšĮ  „Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras“ duomenų tvarkytojai:

Buhalterinės paslaugos:

Buhalterines paslaugas teikia vyr. buhalterė Aurelija Cibulskė

Kontaktai: el. paštas - aurelci@gmail.com, tel. nr. +370 686 55225