Patogi strateginė vieta, išvystyta infrastruktūra

 

Palanki Kauno rajono geografinė padėtis ir nuolat vystoma ir tobulėjanti infrastruktūra sudaro išskirtines sąlygas logistikos ir transporto veikloms plėtoti. 

 

ŠIAURĖS JŪROS IR BALTIJOS JŪROS KORIDORIUS yra vienas iš devynių transporto koridorių, kurie turėtų sudaryti bendrą pagrindinių ES transporto koridorių tinklą.

 

Šis koridorius jungia Baltijos jūros rytinės pakrantės uostus su Šiaurės jūros uostais, taip pat apima vidaus vandenų kelius (Mitelando kanalas).

Trasa nuo Suomijos iki Estijos (kelto linija), per tris Baltijos šalis kelių ir geležinkelių transporto jungtimis jungiasi su Lenkija, Vokietija, Nyderlandais ir Belgija.

 

Svarbiausias projektas - RAIL BALTICA - europinės vėžės geležinkelio linijos, jungiančios Taliną, Rygą, Kauną ir šiaurės rytų Lenkiją, tiesimas.

 

*

 

MAGISTRALINIS KELIAS A6 - tai B kategorijos Europinio kelio E262 (ilgis - 417 km), einančio per Lietuvą, Latviją ir Rusiją, dalis nuo Kauno iki Latvijos sienos netoli Zarasų.

A6 kerta Karmėlavos seniūniją ir čia esančius strateginius Lietuvos taškus: Kauno oro uostą ir Kauno laisvąją ekonominę zoną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Magistralinis kelias A6

 

 

MAGISTRALINIS KELIAS A1 - tai A ketegorijos Europinio kelio E85 (ilgis - 2315 km) dalis, jungiantis Vilnių, Kauną ir Klaipėdą.

A1 eina per Užliedžių ir Babtų seniūnijas Kauno rajone.

Šiuo metu automagistralės statusą turi kelio ruožas Kaunas-Klaipėda, greitkelio - Kaunas-Vilnius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Magistralinis kelias A1

 

 

KAS YRA TEN-T?

 

Transeuropinis transporto kelių tinklas (TEN-T) - svarbi transporto politikos priemonė siekiant iki 2050 m. 60 proc. sumažinti transporto sektoriuje išmetamų teršalų kiekį. 

Iš esmė, TEN-T tinklas - tai daugiarūšio transporto tinklas, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas didelę keleivių ir krovinių dalį vežti ne keliais, o geležinkeliais ir kitų rūšių transportu. Apskritai, transeuropinių tinklų politikos tikslas - sukurti transporto infrastruktūrą ir jungtis, kurios sustiprintų bendrąją rinką, užtikrintų laisvą prekių ir žmonių judėjimą ir remti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą bei ES konkurencingumą.

 

Kaip Lietuva patenka į TEN-T

 

                    Pagrindiniai vidaus vandens keliai ir uostai

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/maps_en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Geležinkeliai (krovininiai), uostai ir terminalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Geležinkeliai (keleiviniai) ir oro uostai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Keliai, uostai, geležinkelių terminalai ir oro uostai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltiniai:

"Baltoji knyga", Europos komisijos, 2011 m. 

"Nauja ES transporto infrastruktūros politika", Europos komisija, 2013 m. 

www.railbaltica.org/lt

www.ec.europa.eu 

www.krs.lt