Gegužės
03 d.

Skelbiama Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinė atranka 2023


Kviečiame centrinės, regioninės ir vietos valdžios įstaigas bei kitus juridinius asmenis, vykdančius viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvas, aktyviai dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose. 

Šiais metais „Atsakingo ir įtraukaus verslumo“ kategorijoje paraiškas gali teikti ir privatūs subjektai, atitinkantys MVĮ kriterijus, pateiktus MVĮ apibrėžtyje, jei projektas, kuriuo siekiama dalyvauti konkurse, nėra pagrindinė MVĮ verslo veikla.

Šių jau 18 metus iš eilės vykstančių tarptautinių apdovanojimų tikslas – pripažinti ir apdovanoti išskirtines iniciatyvas, kuriomis skatinamas verslumas. Tai ne tik konkursas – juo taip pat siekiama išplėsti verslumo sampratą, skatinti palankių verslo sąlygų kūrimo politiką ir jos įgyvendinimą bei akcentuoti verslo sėkmės istorijas. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų laimėtojai renkami kiekvienais metais ir tampa įkvėpimo šaltiniu kitiems.

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkurso nugalėtojai atrenkami iš 38 Europos valstybių pasiūlytų nacionalinių atrankų laimėtojų 6 kategorijose:

  1. „Verslumo dvasios skatinimo“ kategorijoje apdovanojamos bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu iniciatyvos, kuriomis skatinamas verslumas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo ir moterų verslumo skatinimui.Pavyzdžiai: kampanijos ir renginiai, skirti kelti verslininkystės ir verslumo lygį ir kūrybingumą, skatinti inovacijas ir rizikos prisiėmimą remiančią kultūrą.
  2. „Investicijos į verslumo įgūdžius“ kategorijoje įvertinamos nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti verslumo, vadybos ir darbuotojų įgūdžius. Pavyzdžiai: konkrečių įgūdžių, pavyzdžiui, techninių įgūdžių, reikalingų amatininkystei, kalbinių gebėjimų, skaitmeninių įgūdžių, gerinimo skatinimas; verslininkų mobilumo ir mentorystės programos, verslumo ugdymas mokyklose ir universitetuose.
  3. „Skaitmeninės pertvarkos rėmimas“ kategorijoje įvertinamos iniciatyvos, kuriomis remiama įmonių skaitmeninė pertvarka, suteikianti joms galimybę kurti, parduoti ir naudoti bet kokios rūšies skaitmenines technologijas, produktus ir paslaugas.
  4. „Verslo aplinkos gerinimas ir verslo tarptautinės plėtros skatinimas“ kategorija pripažįsta novatorišką nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens politiką ir iniciatyvas, dėl kurių Europa tampa patraukliausia vieta pradėti verslą, jį valdyti, skatinti jo augimą ir plėtrą bendrojoje rinkoje, supaprastinti teisėkūros ir administracines procedūras įmonėms ir įgyvendinti principą "visų pirma galvokime apie mažuosius" mažųjų ir vidutinių įmonių naudai. Pavyzdžiai: priemonės, kuriomis siekiama mažinti biurokratiją, pradėti kurti naujas įmones, remti įmonių nuosavybės perdavimą, sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ patekti į viešųjų pirkimų rinkas. Projektai, kuriais remiamas tarptautinis verslo bendradarbiavimas, informavimo ar derinimo priemonės, paramos paslaugos ar schemos, padedančios MVĮ išvykti į užsienį.
  5. „Tvarios pertvarkos finansavimas“ įvertinama nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens politika ir iniciatyvos, kuriomis remiama tvari pertvarka ir aplinkos aspektai, tokie kaip žiedinė ekonomika, poveikio klimatui neutralumas, švari energija, efektyvus išteklių naudojimas ar biologinė įvairovė, pvz., užtikrinant tvarų įgūdžių ugdymą ir tinkamumą, taip pat finansavimą. Pavyzdžiai: parama įmonėms, kad jos įsidiegtų tvarius verslo modelius.
  6. „Atsakingo ir įtraukaus verslumo“ kategorija skiriama už nacionalines, regionines ar vietos valdžios institucijų, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės arba MVĮ verslininkystės iniciatyvas, skatinančias bendrąją mažųjų ir vidutinių įmonių socialinę atsakomybę. Šis apdovanojimas taip pat skiriamas už verslumo skatinimą tarp socialiai pažeidžiamų grupių, pvz., bedarbių, ilgą laiką nedirbusių asmenų, teisėtų migrantų, neįgaliųjų, etninių mažumų. Pavyzdžiai: socialinės arba ne pelno siekiančios įmonės, įgyvendinančios verslininkystės iniciatyvas.

 Europos vertinimo komisija taip pat skirs specialų didįjį apdovanojimą už kūrybingiausią ir labiausiai įkvepiančią verslininkystės iniciatyvą.

Nacionalinės atrankos vertinimo komisiją sudaro Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, VšĮ „Inovacijų agentūra“, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.  

Lapkritį Ispanijoje, Bilbao mieste vyks finalinis Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų etapas, kuriame 1 arba 2 nacionalinės atrankos laureatai iš Lietuvos varžysis su kitų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių atrankų nugalėtojais.

 

Praėjusių metų nacionalinėje atrankoje nugalėjo „Lietuvos Junior Achievement“ projektas „accelerator_x“ – praktinio verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje“ (kategorija – Verslumo dvasios skatinimas) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Investicijų ir verslo garantijos“ Ltd (INVEGA) projektas „Sutelktinės paskolos “Avietė“ (Crowdfunding loans “Avietė“) (Komisijos sprendimu perkelta į verslo aplinkos gerinimą ir skaitmeninės pertvarkos rėmimas kategoriją).

 Daugiau informacijos apie apdovanojimus galite rasti čia.

 

SVARBU:

Paraiškose turi būti nurodytos vykdomos arba nesenai baigtos politikos kūrimo, verslumo ar švietimo srities iniciatyvos ir jų įtaka atitinkamam regionui ar vietovei bei parodyta laipsniška jų raida per ne mažiau nei 15 mėnesių.

 

Paraiškas „Word“ ir PDF formatais prašome pateikti iki 2023 m. gegužės 31 d. šiuo el. paštu [email protected].

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų dokumentai

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Evelina Maskoliūnaitė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslumo skatinimo skyriaus patarėja

Tel. nr. +370 614 32821, El. paštas: [email protected]  

 

www.eimin.lt informacija