Dubravos rezervatinė apyrubė

Dubravos rezervatinė apyrubė labiausiai vertinama dėl čia esančios natūralios aukštapelkės, kurioje auga nuo 1968 metų žmogaus neliečiamas miškas. Visas Dubravos apyrubės rezervatas apima 120 ha ploto teritoriją, kurioje auga sunkiai į vieno žmogaus glėbį telpančios pušys, savo viršūnes iškėlusios net į 33 metrų aukštį. Aukščiausia išmatuota rezervato pušis yra 38 metrų aukščio. Per visas įdomiausias Dubravos rezervato vietas vingiuoja 1,9 km ilgio pažintinis takas, su pakeliui išdėstytais 8 informaciniais stendais, supažindinančiais lankytojus su vietovės floros ir faunos ypatybėmis.

Daugiau informacijos: https://www.aplinkmarias.lt/lankytinos-vietos/dubravos-rezervatine-apyrube/

Sauliaus Jankausko nuotraukos

Dubravos rezervatinės apyrubės įvertinimas
2018-07-28 Labai graži vieta, noris ilgesnių medinių tekelių per pelkes.