Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

1639 m. Žemaičių kaštelionas Jonas Alfonsas Liackis ir žmona Joana Lapėse pastatė bažnyčią, paskyrė kunigui pyliavą iš Lapių dvaro ir dovanojo Masteikių kaimą; įkurta parapija. Kunigas Andrius Rakauskas su parapijiečiais 1899 m. bažnyčią atnaujino ir padidino. Apie 1935 m. klebonas Jonas Juodeika prie pradžios mokyklos įsteigė biblioteką-skaityklą.

Bažnyčia turi renesanso architektūros bruožų, tačiau presbiterijos arka primena gotiką. Beveik kvadratinio plano, trinavė, halinė. Altoriai XIX a. neobarokinių formų.

Mišios vyksta: VII - 10 val.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!