„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių Baltarusijoje piešiniai“

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių Baltarusijoje piešiniai“

Ši piešinių, eslizų ir brėžinių serija – pirminės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės arklininko kunigaikščio Povilo Stepono Sapiegos (1565–1635) pilies išvaizdos paieškos grafinė iliustracija. Šie ieškojimai yra deduktyvas. Jo fabula – istoriniai inventoriai, planai, piešiniai ir fotografijos. Siužeto faktologija – pilies griuvėsių išplanavimas ir plytų mūras. Paslaptys – archeologijoje, o jo personažai – bokštai, bokšteliai, galerijos, sraigtiniai laiptai, skliautai, pilies barbakanai ir požeminiai praėjimai. Pagrindinis tikslas – pilies architektūrinis portretas, kuris atsirado Alšėnuose XVIII a. pirmajame dešimtmetyje.

Piešinių autorius Sergėjus Veremeičikas (Baltarusija).

  • 07.06 - 08.16
Daugiau informacijos